Home Biografie Composities Pianoles Tarief Agenda Contact Corona-protocol

afbeelding klaproos in aquarel    Piano-Onderwijs De Klaproos Den Haag

Tarief

Tarieven en Voorwaarden Pianoles 2023 - 2024


De lessen zijn individueel en vinden wekelijks plaats.
U kunt kiezen voor 45 of 60 minuten les per week.

a) Tarief voor leerlingen tot en met 20 jaar:

Een pianoles van 45 minuten kost € 39,75
Een pianoles van 60 minuten kost € 53,00

b) Tarief voor leerlingen vanaf 21 jaar:

Een pianoles van 45 minuten kost € 48,00
Een pianoles van 60 minuten kost € 64,00

Totaal aantal lessen:

Maandag 37 lessen
Dinsdag 39 lessen
Woensdag 39 lessen
Donderdag 39 lessen
Vrijdag 38 lessen

Betaling:

U ontvangt in september 2023 een factuur voor de lessen in augustus 2023 tot en met december 2023. In januari 2024 ontvangt u een factuur voor de lessen in januari 2024 tot en met juli 2024. Het lesgeld dient in 10 maandelijkse termijnen te worden voldaan: steeds vóór de 7e van de maand, in de maanden september tot en met juli 2024.

Teruggave van het lesgeld:

De docent mag in totaal twee lessen afzeggen in verband met ziekte. Elke daaropvolgende les dat de docent ziek is, is de docent verplicht 100% van het lesgeld van de niet gegeven lessen terug te betalen.
De docent is verplicht 100% van het lesgeld terug te betalen voor lessen die de docent niet gegeven heeft als gevolg van andere redenen dan ziekte.
NB: Er wordt geen lesgeld teruggeven voor lessen die gemist zijn door de leerling ten gevolge van ziekte, extra vakantie, verhindering en dergelijke.

Vakantie:

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Vakantiedagen worden niet in rekening gebracht. De data van de vakanties staan vermeld op de website. NB: in verband met deelname van de docent aan het Internationaal Congres EPTA wordt er geen les gegeven in de week van maandag 13 november 2023 tot en met vrijdag 17 november 2023

Corona en online lessen:

Als de lessen door overmacht niet in de studio plaats kunnen vinden bijvoorbeeld in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown, verkoudheid/ziekte van de leerling of verkoudheid/ziekte van de docent dan vinden de lessen plaats via Zoom of Facetime.

Opzegtermijn:

Voor het beëindigen van de lessen geldt een opzegtermijn van één maand.